STRONA GŁÓWNA

Witamy na stronie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu Łukasza Bilewicza.
Witryna została stworzona z myślą udogodnienia osobom zainteresowanym kontaktu z kancelarią, udostępniania informacji o aktualnych licytacjach, ułatwienia złożenia wniosków egzekucyjnych oraz przybliżenia podstawowych informacji na temat funkcjonowania komorników sądowych i prowadzonych przez nich postępowań egzekucyjnych. Strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności komornika, jak również nie jest ofertą w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Kancelaria została utworzona w 2012 r. i mieści się w Sosnowcu przy ul. Targowej 3/22, w pobliżu siedziby Urzędu Miejskiego w Sosnowcu oraz Centrum Handlowego „PLAZA”. Wskazówki dotyczące dojazdu znajdziecie Państwo w zakładce Kontakt.

Ważna informacja dotycząca rachunków bankowych kancelarii.

Kancelaria wykorzystuje system generowania indywidualnych rachunków bankowych dla stron i uczestników postępowania w każdej sprawie egzekucyjnej. Numery rachunków przypisane w konkretnej sprawie dla wierzyciela, dłużnika i innych podmiotów zamieszczone są w treści kierowanej do nich korespondencji. Informacje na temat właściwego numeru rachunku można również uzyskać drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

W celu ustalenia właściwego numeru rachunku bankowego można skorzystać z formularza kontaktowego znajdującego się w zakładce Kontakt podając w treści wiadomości swoję: Imię, Nazwisko, adres email, sygnaturę sprawy.

Główny rachunek bankowy kancelarii:
Bank Pekao S.A. I O. w Katowicach
42 1240 1330 1111 0010 4857 6399

Wpłaty z tytułu rękojmi związanej z udziałem w licytacji obsługiwane są na powyższym rachunku głównym.

Komornik ma możliwość prowadzenia egzekucji na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. z 1997 r. Nr 133 poz. 82 z późn. zm.), w związku z faktem, iż zaległość w zakresie prowadzonych w tutejszej kancelarii egzekucji nie przekracza sześciu miesięcy, Komornik ma możliwość prowadzenia postępowań egzekucyjnych, wykonywania postanowień o udzieleniu zabezpieczenia oraz podejmowania innych czynności wchodzących w zakres jego ustawowych zadań na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika.

Więcej informacji o właściwości komorników sądowych w zakładce Informacje dodatkowe.

Informatyzacja

W celu maksymalnego skrócenia czasu oczekiwania na uzyskanie w trybie art. 761 k.p.c. informacji niezbędnych
do prowadzenia postępowania egzekucyjnego, kancelaria wykorzystuje elektroniczną wymianę informacji z następującymi
podmiotami:

zus
Wniosek ZUS-EKS – wniosek o udostępnienie danych składany jest drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ZUS PUE. Tą samą drogą uzyskiwana jest informacja zwrotna dotycząca aktualnych: zgłoszeń dłużnika do ubezpieczeń społecznych, płatników składek na ubezpieczenia społeczne dłużnika, świadczeń wypłacanych dłużnikowi przez ZUS oraz ujawnionych rachunków bankowych.
cepik
Wniosek do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców składany drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy MSW. W odpowiedzi uzyskiwane są informacje w przedmiocie pojazdów zarejestrowanych przez dłużnika.
CPDMSW
Wniosek o udostępnienie informacji z bazy PESEL składany elektronicznie do Wydziału Udostępnienia Danych Centrum Personalizacji Dokumentów MSW celem potwierdzenia tożsamości dłużnika oraz uzyskania jego aktualnych danych meldunkowych.
OGNIVO
Narzędzie umożliwiające składanie elektronicznych zapytań do banków uczestniczących w systemie w wyniku których uzyskiwana jest pozytywna lub negatywna informacja w przedmiocie prowadzenia rachunków bankowych dłużnika przez poszczególne banki. Aktualnie w systemie uczestniczą 23 banki komercyjne oraz 125 banków spółdzielczych. Więcej informacji na temat systemu w zakładce OGNIVO.
EPU

Kancelaria jest w pełni przystosowana do obsługi wniosków składanych w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym.

Kancelaria obsługuje ponadto drogą elektroniczną wnioski o udostępnienie danych z Centralnej Informacji o Zastawach Rejestrowych.

Wykorzystanie przedstawionych powyżej sposobów uzyskiwania informacji skraca okres oczekiwania na ich udzielenie do kilku dni roboczych.
Informacje dotyczące RODO znajdują się tutaj